นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

1. นโยบายการเปลี่ยนสินค้า ถูกกำหนดโดยบริษัท ทีมไบค์ จำกัด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ หากลูกค้าตรวจพบว่าสินค้าที่ได้รับมีปัญหา โดยลูกค้าสามารถถ่ายภาพสินค้าโดยให้เห็น Serial No. (ถ้ามี) พร้อมแจ้งรายละเอียดมาทาง Line: @TEAMBIKE หรือ โทร: 063-639-8229 เพื่อขอรับคำปรึกษาในเบื้องต้น เมื่อได้รับการยืนยันแล้วลูกค้าสามารถส่งสินค้าที่เกิดปัญหากลับมาทาง EMS โดยสินค้าที่ถูกส่งมาเปลี่ยนต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ามาก่อนโดยไม่มีการติดต่อล่วงหน้า

3. ในการส่งสินค้าเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เช่น จัดส่งสินค้าผิดสีหรือไซส์

4. สินค้านั้น จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ดังนั้น โปรดจัดเก็บสินค้าเหล่านั้นตามรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ

5. เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ Line: @TEAMBIKE หรือ โทร: 063-639-8229

6. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีต่อไปนี้

1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทางเว็บไซต์ www.teambike.co.th หรือช่องทางให้บริการอื่นๆ และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ของบริษัท ทีมไบค์ จำกัด
2. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาเป็นระยะเวลานาน
3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
4. ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด