นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

TEAM
– รับประกันเฟรม 1 ปี
– รับประกันสีเฟรม 3 เดือน
– รับประกันอะไหล่ 1 เดือน
– ต้องมีใบรับประกันมายืนยัน
-กรณีชำรุดจากอุบัติเหตุ และการใช้งานผิดวิธีอยู่นอกเหนื อการรับประกัน

Lapierre
– รับประกันเฟรม 2 ปี
– รับประกันสีเฟรม 1 ปี
– รับประกันอะไหล่ 3 เดือน
– ต้องมีใบรับประกันมายืนยัน
– กรณีชำรุดจากอุบัติเหตุ และการใช้งานผิดวิธีอยู่นอกเหนื อการรับประกัน

BH
– รับประกันเฟรม 2 ปี
– รับประกันสีเฟรม 1 ปี
– รับประกันอะไหล่ 3 เดือน
– ต้องมีใบรับประกันมายืนยัน
– กรณีชำรุดจากอุบัติเหตุ และการใช้งานผิดวิธีอยู่นอกเหนื อการรับประกัน

ล้อ Stifff
– ล้อคาร์บอน-อะลูมินั่ม
– รับประกันจากวันซื้อ 2 ปี
– ต้องมีใบรับประกันมายืนยัน
– สามารถเคลมอาการขอบบวมได้ล้อละ 1 ครั้งในระยะเวลารับประกัน
– กรณีชำรุดจากอุบัติเหตุ และการใช้งานผิดวิธีอยู่นอกเหนื อการรับประกัน

ยาง Pirelli
– การเคลมแจ้งตัวแทนพิจารณาเป็ นกรณีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่ ได้เกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้ งานครับ
– การเคลมต้องใส่ยางอย่างถูกต้ องจากผู้เชี่ยวชาญ
– การเคลมสินค้าจำเป็นต้องซื้อสิ นค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายยาง Pirelli Velo จากบริษัท TeamBike เท่านั้น

ล้อ Mitsuru
– รับประกันจากวันที่ซื้ อภายในระยะเวลา 2 ปี
– ต้องมีใบรับประกันมายืนยัน
– กรณีชำรุดจากอุบัติเหตุ ขอบบวม และการใช้ผิดวิธี อยู่นอกเหนือการรับประกัน

Satori
– สินค้า Carbon ชำรุดแตก/ร้าว รับประกัน 3 เดือน (ต้องส่งสินค้ากลับมาให้ทางบริ ษัทเพื่อทำการตรวจสอบ)
– กรณีชำรุดจากอุบัติเหตุ และการใช้ผิดวิธีอยู่นอกเหนื อการรับประกัน

KCNC
– ไม่มีการรับประกัน
– ต้องประกอบโดยการใช้ประแจปอนด์ เท่านั้น
– ต้องติดตั้งจากร้านค้าที่ได้ มาตรฐาน มีสัญลักษณ์ KCNC Distributor

Shanren
– รับประกัน 1 เดือน
– ต้องมีใบเสร็จมายืนยัน
– กรณีชำรุดจากอุบัติเหตุ และการใช้ผิดวิธีอยู่นอกเหนื อการรับประกัน